Wie is de locatieverantwoordelijke binnen de HACCP en voedselveiligheid?

Op elke locatie binnen een organisatie of bedrijf controleert een verantwoordelijke of de maatregelen op de juiste manier worden uitgevoerd, en/of standaarden en normen gehaald worden. Als afwijkingen optreden, bepaalt de locatieverantwoordelijke op basis van de aard en omvang van de afwijking welke acties moeten worden uitgevoerd.

Het vastleggen van een locatieverantwoordelijke is aan te bevelen, omdat dit duidelijkheid geeft binnen een organisatie. Andere medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen met vragen over afwijkingen en voedselveiligheid. Bovendien zorg je ervoor dat er altijd een overkoepelend persoon is die inzicht heeft van de actuele status van een afwijking.

Het vastleggen van de locatieverantwoordelijke

Leg vast in het voedingsbeleid wie de locatieverantwoordelijke is of waar wordt geregistreerd wie de locatieverantwoordelijke is. Als organisatie of bedrijf kunt u zelf bepalen wie het beste de locatieverantwoordelijke kan zijn.

Er kan één vaste locatieverantwoordelijke zijn, maar dit mogen ook meerdere personen zijn. De locatieverantwoordelijke kan iemand zijn per locatie oftewel per adres, maar dat kan ook een verantwoordelijke zijn per plek waar iets met voeding gebeurd. Het kan een vaste medewerker zijn van een organisatie, maar er kan ook een functiegroep vastgelegd worden als locatieverantwoordelijke.

Het is wel belangrijk om je te realiseren dat de locatieverantwoordelijke beschikbaar moet zijn bij afwijkingen. Wanneer er één locatieverantwoordelijke per locatie is, dan moet hij of zij voldoende tijd en kennis hebben om alle normen en eventuele afwijkingen met genomen maatregelen te controleren.

Voorbeelden van wie de locatieverantwoordelijke kan zijn:

  • Chef-kok van een restaurant
  • Hoofd voeding van een keuken
  • De aanwezige voedingsassistent van een ziekenhuisafdeling
  • De facilitair manager van een locatie
  • De aanwezige zorgondersteuner van een huiskamer

Wat doet de locatieverantwoordelijke precies?

De locatieverantwoordelijke controleert of alle maatregelen op de juiste manier worden uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld is afgesproken om alle producten in de koeling bij openen te stickeren, dan controleert hij of dit ook gebeurt. Werken jullie met een logger in de koeling, dan controleert hij de geregistreerde temperaturen van de logger.

Wanneer een medewerker een afwijking constateert, dan controleert de locatieverantwoordelijke of dat op de juiste manier wordt opgevolgd. Hij plaatst ook een handtekening of paraaf onder de geregistreerde acties en maatregelen bij een afwijking. Wanneer er bijvoorbeeld een koelkast te warm is, dan registreren de medewerkers de genomen actie, bijvoorbeeld de koeling is kouder gezet. Vervolgens registreren de medewerkers een aantal dagen de temperatuur ter controle. Wanneer de temperatuur vervolgens in orde is noteert de locatieverantwoordelijke zijn handtekening.

De locatieverantwoordelijke hoeft dus niet alle werkzaamheden rondom de voedselveiligheid op te pakken. Hiervoor zijn alle medewerkers die met voeding werken samen verantwoordelijk. De locatieverantwoordelijke moet wel voldoende kennis hebben van de Hygiënecode om te weten wat de actie is bij een afwijking.