Wereldwijde definitie voor volkorenproducten

Er is door het wereldwijde netwerk Whole Grain Initiative een definitie gepresenteerd voor een volkorenproduct. Daarmee is er wereldwijd een standaard gezet over wanneer een product volkoren genoemd kan worden. In Nederland bestaat er al wetgeving die stelt dat volkorenbrood voor 100 procent uit volkorenmeel moet bestaan.

Lokaal geldende striktere regels zijn leidend. De definitie van het Whole Grain Initiative geeft voedselproducenten richtlijnen voor productformulering. Het zorgt voor een uniforme basis voor onderzoek en het moet consumenten helpen om een geïnformeerde keuze te maken.

Binnen de definitie van het Whole Grain Initiative mag een product als volkoren aangeduid worden als het ten minste 50 procent volkoren ingrediënten op basis van het drooggewicht bevat. Het product bestaat dan voor het grootste gedeelte uit volkoren ingrediënten. Ook zijn binnen het netwerk afspraken gemaakt over wanneer en op welke manier ‘volkoren’ op de verpakking mag.

De definitie van het Whole Grain Initiative wordt gesteund door internationale partijen als het HealthGrain Forum, de International Association for Cereal Science and Technology en de Cereals & Grains Association.

De volledige definitie en het bijbehorend achtergronddocument is te vinden op de website van het Whole Grain Initiative.