Voedselverspilling in zorgorganisaties

congres-discussie-voedselverspilling

Argumenten om voedselverspilling tegen te gaan

Minder voedselverspilling binnen zorgorganisaties kan altijd. Men vindt dat er te veel eten in de prullenbak gaat en er kan dus kritisch naar de voedselverspilling gekeken worden. Echter het verschilt per type instelling en wellicht is een reductie van 50% te veel. Bij ziekenhuizen en zorginstellingen is al veel gedaan om voedselverspilling tegen te gaan. Het moet ook geen doel op zich zijn.

Knelpunten bij het tegengaan van voedselverspilling

Het aantal patiënten kan wisselen. Het is moeilijk om exact te bestellen, omdat men geen nee wil verkopen aan de cliënt. Het is een gewoonte om lang van te voren te bestellen en organisaties hebben te maken met standaardisatie van leveranciers. Het is niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het signaleren van de voedselverspilling. Bovendien moet er voor het signaleren tijd gereserveerd worden.
Medewerkers van zorgorganisaties zijn gebonden aan regels waardoor producten soms weggegooid moeten worden (bijvoorbeeld bij opnieuw opwarmen). De regelgeving ten aanzien van THT/ TGT zijn onduidelijk. Tevens ontbreekt de kennis bij woonbegeleiders (die moeten koken), zij zijn geen koks.

Oplossingen om minder voedsel te verspillen

Bezoekers van het Nationaal Congres Veilig Voedsel 2017 bedachten samen oplossingen om minder voedsel te verspillen. Een veelgenoemde oplossing is bewustwording. Door te meten (en te registreren) weet je wat er dagelijks over blijft. Eventueel kan de bestelling bijgesteld worden. Een andere veelgenoemde oplossing is een kortere tijd tussen bestellen en consumptie. Minder keuze of meer improviseren in mogelijkheden zijn ook genoemde oplossingen. De kennis en kunde van medewerkers zijn ook van belang, bijvoorbeeld een training “de maaltijd verkopen” is één van de oplossingen. Bovendien draagt een goede communicatie tussen het zorgteam en het voedingsteam bij aan minder voedselverspilling.

Conclusie

De afgelopen tijd is er al meer bewustwording, er wordt al minder voedsel verspild. Er is nog wel verbetering mogelijk, maar wellicht is 50% te veel. Men vindt het van belang dat de doelstelling minder voedselverspilling geen bezuiniging wordt, maar dat de winst wordt omgezet in kwaliteit.

Toelichting

Bovenstaande titel is als stelling ter discussie gebracht tijdens het Nationaal Congres Veilig Voedsel 2017 op 16 februari. De genoemde argumenten, knelpunten en oplossingen in deze blog zijn naar voren gebracht door bezoekers van het congres. Raadpleeg tevens de posters die tijdens de discussieronde zijn gebruikt.


Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws