Hygiënische en veilige zuigelingenvoeding

Het risico is groot voor een zuigeling met een voedselvergiftiging of infectie

Het risico op een voedselvergiftiging of -infectie is groot bij zuigelingen, omdat zij minder weerstand hebben en eerder uitdrogen door diarree of braken. Daarom is het belangrijk om altijd de richtlijnen bij het bereiden of verwerken van zuigelingenvoeding of moedermelk strikt op te volgen en zeer hygiënisch te werken.

De NVWA deed in 2006 en 2007 onderzoek naar zuigelingenvoeding op afdelingskeukens

Uit een onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van 2006 bleek dat vier op de tien ziekenhuizen zuigelingenvoeding niet klaarmaakten volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). In een aantal gevallen constateerde de VWA ook te veel bacteriën in kunstvoeding. In 2007 ging de VWA nogmaals inspecteren en herinspecties uitvoeren naar aanleiding van de overtredingen van 2007. De VWA gaf de volgende conclusies in het infectierapport:

Voedselveiligheid en zuigelingenvoeding

  • Bij 24% van de inspecties werden één of meerdere temperatuurbeheersing items op de zuigelingenafdeling onvoldoende beheerst.
  • Bij 30% van de bezochte afdelingen werd de temperatuur niet gemeten.
  • Reiniging en desinfectie, persoonlijke hygiëne en bereidingsproces vertoonden in 2007 een sterke verbetering.
  • Daarbij moest worden opgemerkt dat normen voor een aantal zaken versoepeld waren.
  • Het aantal ernstige afwijkingen van de omspoelmonsters (5 van de 27) bevestigde, dat de reiniging/ desinfectie nog niet geheel op orde was.
  • In de zuigelingenafdelingskeukens was zichtbaar gewerkt aan de verbetering van de voedselveiligheidsaspecten bij het bereiden, behandelen en bewaren van zuigelingenvoeding, waardoor de voedselveiligheidsrisico’s voor zuigelingen werden verminderd. Echter een aantal items werden nog niet voldoende beheerst.

Het risico is groot voor een zuigeling met een voedselvergiftiging of infectie

Zorginstellingen dienen de richtlijnen opgesteld door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en de instructies van het Voedingscentrum op te volgen, om problemen te voorkomen.

Bent u op de hoogte van de volgende normen uit de hygiënecode?:

  • Bewaar flesjes met aangemaakte zuigelingenvoeding maximaal 24 uur bij ten hoogste 4 °C.
  • Bewaar flesjes met afgekolfde moedermelk maximaal 48 uur bij ten hoogste 4 °C of vries deze direct in.
  • Vers ingevroren moedermelk is na ontdooien maximaal 24 uur houdbaar bij 4 °C.
  • Flesjes met aangemaakte zuigelingenvoeding mogen maximaal 2 uur buiten de koeling.

Volg de e-learning zuigelingenvoeding

Volg de e-learning zuigelingenvoeding en wordt bewust van de mogelijke risico’s tijdens het bereiden of verwerken van zuigelingenvoeding of moedermelk. Leer hygiënisch met zuigelingenvoeding en moedermelk om te gaan. Na de e-learning heeft u kennis van de risico’s bij de bereiding van zuigelingenvoeding en het verwerken van moedermelk. Bovendien heeft u na de e-learning voldoende kennis om moeders te adviseren over de omging met zuigelingenvoeding of moedermelk. De inhoud van de e-learning is gebaseerd op de instructies uit de WIP-richtlijnen en de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie.


Meer informatie over de elearning zuigelingenvoeding

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws