Verheldering Hygiënecode woonvormen 2016

De Hygiënecode voor woonvormen is verhelderd. Bent u klaar voor deze aanpassing?

Het door het ministerie van VWS geïnitieerde project “Waardigheid & Trots” heeft zijn eerste resultaten opgeleverd. De Hygiënecode voor woonvormen is verhelderd. Hoofdstuk 11 van deze code is aangepast waardoor deze Hygiënecode breder is toe te passen. Opleiding van medewerkers staat centraal bij de borging van HACCP.

De belangrijkste aandachtspunten van de Hygiënecode voor woonvormen 2016:

  • Hoofdstuk 11 van de Hygiënecode voor woonvormen is aangepast. Hierdoor is deze Hygiënecode breder toepasbaar. In veel gevallen is deze code nu ook van toepassing voor kleinschalige woonvormen met verminderde registratieplicht als gevolg. Dit is echter niet vrijblijvend, opleiding van medewerkers moet aantoonbaar zijn geborgd. (lees het volledige nieuwe hoofdstuk 11 uit de Hygiënecode voor woonvormen)
  • Als u maaltijden regenereert (of andere complexe handelingen zoals bijvoorbeeld terugkoelen) op een woonvorm/ kleinschalig wonen moet u dit proces meten en registreren. Ook eventuele afwijkingen moeten worden geregistreerd.
  • De belangrijkste borging van HACCP is de opleiding van de medewerkers, vrijwilligers, familie en mantelzorgers die betrokken zijn bij de voedselbereiding. Deze opleiding moet u aantoonbaar hebben ingericht als u de Hygiënecode woonvormen 2016 toepast. (bekijk onze e-learning kleinschalig wonen)
  • Er moet een jaarlijkse audit plaatsvinden (intern of extern) op de locatie waar de woonvormcode wordt toegepast.

De aanpassing biedt u dus de mogelijkheid om ook voor kleinschalig wonen de Hygiënecode voor woonvormen toe te passen. Om te weten wat u daarvoor moet doen, bieden wij u een gratis adviesgesprek aan om samen de mogelijkheden en uw voordelen te bespreken. Wij nemen graag contact met u op.


Bekijk hoofdstuk 11 uit de Hygiënecode voor woonvormen

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws