Hoe voert u een temperatuurmeting uit?

Desinfecteer de thermometer voor de temperatuurmeting

Desinfecteer voorafgaand de temperatuurmeting de thermometer met een voelerdoekje. Wacht daarna 10 seconden, zodat de alcohol kan verdampen. Is de thermometer erg vuil? Reinig deze dan voor het desinfecteren met water en zeep.

Plaats de voeler in het product

Gebruik voor de temperatuurmetingen van de gekoelde producten een elektronische kernthermometer (frituurvet kan met zowel de kernthermometer als met een aparte frituurvetmeter worden gemeten). Gebruik nooit een vloeistof/ kwik thermometer! Plaats bij meting met de elektronische thermometer de voeler in de kern van het te meten product (ongeveer de eerste vier centimeter van de voeler meet de temperatuur). Steek bij platte producten vanaf de zijkant in het product. Bij verpakte, gekoelde of diepgevroren producten kan de thermometer tussen twee verpakkingen worden gelegd. Steek de thermometer niet tot aan de body van de thermometer in het product, omdat deze minder goed tegen hoge temperaturen kan en moeilijker te reinigen is. Verwijder de voeler pas als de temperatuur niet meer verandert.

testo 104

Registreer de gemeten temperatuur

HACCP-handboek

Registreer de gemeten temperatuur met behulp van het afgesproken HACCP-registratie systeem binnen uw organisatie. Dat kan bijvoorbeeld met Checkbuster (het digitale HACCP-registratiesysteem) of in de Veiligvoedsel-agenda. Controleer meteen of de temperatuur afwijkt van de afgesproken norm.

Onderneem actie bij een afwijkende temperatuur

Overleg met de leidinggevende welke actie er moet worden ondernomen. Registreer de afwijking en de genomen maatregel.

Desinfecteer de thermometer na gebruik

Ook na gebruik is het belangrijk om de thermometer te desinfecteren. Vooral wanneer u meerdere producten gaat controleren is het belangrijk om tussen de metingen de thermometer de desinfecteren. Gebruik voelerdoekjes die een alcoholoplossing hebben van 70% alcohol. Zorg dat de alcoholdoekjes niet zijn uitgedroogd en nog goed nat aanvoelen.

Desinfectiedoekjes

IJk de thermometer jaarlijks

Controleer jaarlijks of de thermometer nog in orde is. Het ijken van de thermometer kunt u zelf doen door te controleren of de temperatuur klopt bij kokend water (100 ºC) en in ijswater (0 ºC). Registreer de ijkingen van de thermometers. Als de thermometer meer dan 0,5 ºC afwijkt, laat de thermometer dan ijken door een gespecialiseerd bedrijf.

Een greep uit de mogelijkheden