Privacy verklaring Stichting Veiligvoedsel.nl

Veiligvoedsel.nl vindt uw privacy belangrijk. Uw gegevens zijn bij ons veilig en wij zullen ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat wij doen met de gegevens die wij over u te weten komen.

Contactgegevens

Stichting Veiligvoedsel.nl is gevestigd te L.J.Zielstraweg 1 9713 GX Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Tel: +31 (0)503119520
Email: info@veiligvoedsel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam

 • Voorletters

 • Geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens (privé of zakelijk)

 • Locatiegegevens

 • Telefoonnummer (privé of zakelijk)

 • E-mailadres (privé of zakelijk)

 • Bedrijfswebsite

 • Functienaam

 • IP adres

 • Bankgegevens, incasso en factuur gegevens

 • Klantnummer

 • Intrakoopnummer

 • Big of V&Vn registratienummer

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken , in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veiligvoedsel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
Een contract te kunnen beheren dat u heeft voor onze diensten of producten.
Om een account voor u aan te kunnen maken voor onze producten zoals elearning van Veiligvoedsel.nl en Checkbuster.
Een door u besteld product of dienst te kunnen leveren en u te informeren over het verloop hiervan.
De betaling van een door u afgenomen product of dienst te kunnen verwerken en het versturen van een factuur.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing.

Veiligvoedsel.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Veiligvoedsel.nl heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van minderjarigen. Onze diensten, producten en website zijn niet ontworpen voor minderjarigen. Veiligvoedsel.nl wil niet voorbedacht, zonder toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent, gegevens van minderjarigen verzamelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veiligvoedsel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veiligvoedsel.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veiligvoedsel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Aanmelden nieuwsbrief: E-mailadres wordt verwijderd uit het actieve  e-mailsysteem na opzegging door eindgebruiker. Contactgegevens via fysiek , telefonische klantcontact en/of web bezoek middels invullen formulieren: Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen totdat deze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten. E-learning: Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen totdat deze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veiligvoedsel.nl deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met andere bedrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veiligvoedsel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat wij bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Veiligvoedsel.nl maakt gebruikt van cookies, zodat u niet bij ieder websitebezoek alles opnieuw hoeft in te vullen. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Adverteren via Google en Facebook

Wij adverteren via Google en Facebook. Wij plaatsen advertenties op basis van wat u zoekt en interessant vindt. Wij maken hierbij gebruik van de gegevens die u op Facebook en Google gebruikt. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Facebook en Google deelt met ons. Bekijk hiervoor de privacyverklaring van Facebook en Google.

Wij maken tevens gebruik van remarketing via Google en Facebook. Daarmee bedoelen we dat we u na het bezoeken van onze website benaderen met een advertentie. Om deze advertenties te kunnen plaatsen maken wij gebruik van Cookies.

Google Analytics

Veiligvoedsel.nl gebruikt informatie van Google Analytics om de werking van de site te kunnen meten, om te analyseren hoe onze verkeersbronnen presteren en om te bekijken hoe onze online advertenties presteren. De gegevens die wij van Google verzamelen hebben wij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.

Sociale deelknoppen op de website

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus of email. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Vanaf 25 mei 2018 heeft u wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veiligvoedsel.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar van uw persoonsgegevens sturen naar info@veiligvoedsel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage of een verzoek tot gegevensoverdraging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Veiligvoedel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veiligvoedsel.nl neemt de bescherming van uw gegevens en privacy serieus en neemt adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer die wij hebben aangesteld via 050 – 311 95 20 of info@veiligvoedsel.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer onze diensten of marketingmethodes wijzigen wordt onze privacyverklaring ook aangepast. Wij raden u dus aan om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken. Wij zullen ons best doen om u te informeren bij eventuele wijzigingen.

Versie: 21-11-2019