Externe audit

Met de externe audit bent u verzekerd van een objectieve toetsing.  Een externe auditor is bedrijfsonafhankelijk. Hij kijkt met andere ogen dan iemand binnen uw organisatie naar de processen. Een externe auditor is immers niet bedrijfsblind. Een ander voordeel van een extern persoon is dat hij meer invloed heeft op de werkvloer, waardoor er een beter draagvlak kan worden gecreëerd. De externe audits zijn geheel volgens de laatste wet en regelgeving.

Objectieve externe audit

De audit wordt uitgevoerd door een Veiligvoedsel.nl auditor aan de hand van een objectieve controlelijst. De auditor gebruikt een lijst die past bij uw organisatie en Hygiënecode. Tijdens de audits worden de ruimtes en voedselprocessen uitgebreid beoordeeld. Tevens worden de handboeken en registraties geïnspecteerd. Kortom de externe audit is een volledige HACCP-audit op alle wettelijke onderdelen. Na de externe audit vindt een evaluatiegesprek plaats. De auditor neemt dan met u of de  leidinggevende van de locatie de belangrijkste bevindingen door.

Overzichtelijke rapportages

U ontvangt van ons een overzichtelijke rapportage met de bevindingen van de audit en een woord van de auditor. De positieve en verbeter- punten worden ondersteund met duidelijke foto’s. Tevens ontvangt u van ons een verbeterpuntenoverzicht, zodat u eenvoudig aan de slag kunt met de verbeteringen.

Het keurmerk Veiligvoedsel.nl

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring.