HACCP audits

Slim en effectief uw voedselveiligheid borgen? Met onze HACCP-audits voldoet u aan uw verplichting om jaarlijks een audit of controle te laten doen. Wij beoordelen alle ruimtes, inspecteren de handboeken en registraties en verwerken dat in representatieve rapportages met foto’s.

HACCP-audits met positieve insteek

Onze HACCP-auditoren bekijken uw locatie met een positieve insteek. Zij zijn betrokken en gaan echt in gesprek met uw medewerkers. Wij geloven dat deze aanpak uw bedrijf of organisatie op weg helpt naar een verbeterde voedselveiligheid. Onze methode zorgt voor trotse medewerkers, die zelf eventuele verbeterpunten oppakken. Onze audits geven leidinggevenden en verantwoordelijken het vertrouwen dat de voedselveiligheid echt geborgd is.

Externe audit

Met de externe audit bent u verzekerd van een objectieve toetsing.  Een externe auditor is bedrijfsonafhankelijk. Hij kijkt met andere ogen dan iemand binnen uw organisatie naar de processen. Een externe auditor is immers niet bedrijfsblind. Een ander voordeel van een extern persoon is dat hij meer invloed heeft op de werkvloer, waardoor er een beter draagvlak kan worden gecreëerd. De externe audits zijn geheel volgens de laatste wet en regelgeving.

Objectieve externe audit

De audit wordt uitgevoerd door een Veiligvoedsel.nl auditor aan de hand van een objectieve controlelijst. De auditor gebruikt een lijst die past bij uw organisatie en Hygiënecode. Tijdens de audits worden de ruimtes en voedselprocessen uitgebreid beoordeeld. Tevens worden de handboeken en registraties geïnspecteerd. Kortom de externe audit is een volledige HACCP-audit op alle wettelijke onderdelen. Na de externe audit vindt een evaluatiegesprek plaats. De auditor neemt dan met u of de  leidinggevende van de locatie de belangrijkste bevindingen door.

ontvangst

Nulmeting

Bent u al klaar voor het keurmerk? De nulmeting geeft u zicht op de huidige situatie op het gebied van HACCP. Het resultaat van de nulmeting geeft u een mooi vertrekpunt op weg naar het keurmerk. Wij zullen samen met u de verbeterpunten in uw organisatie oppakken. De positieve samenwerking zorgt voor een blijvend en langdurig topresultaat. Behaald u het Keurmerk Veiligvoedsel.nl, dan toont u aan dat uw organisatie voldoet aan alle eisen voor hygiëne en voedselveiligheid. Een garantie die gewaardeerd wordt door uw gasten en relaties.

Objectieve audit

De nulmeting is een audit die is gebaseerd op de eisen van het behalen van het kwaliteitskeurmerk. De audit wordt uitgevoerd door een Veiligvoedsel.nl auditor aan de hand van een objectieve controlelijst. De auditor gebruikt een lijst die past bij uw organisatie en Hygiënecode. Tijdens de audits worden de ruimtes en voedselprocessen uitgebreid beoordeeld. Tevens worden de handboeken en registraties geïnspecteerd.

Het keurmerk Veiligvoedsel.nl

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Tijdens deze keuring wordt er op 250 tot 500 punten getoetst.  Tevens mag er tijdens de keurmerkaudit geen blokkadepunt optreden (een afwijking die de voedselveiligheid direct in gevaar brengt/kan brengen). Goedgekeurde locaties herkent u aan het hiernaast afgebeelde logo.

Het doel van het keurmerk

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een organisatie in staat haar kookkwaliteit te tonen aan haar klanten.

award uitreiking
Veiligvoedsel.nl award uitreiking

De Quickscan, een verkorte audit HACCP

Kom er snel achter wat de huidige status is van uw HACCP – systeem. In de rapportage ziet u in één overzicht welke HACCP-onderdelen nog de aandacht verdienen. De quickscan is goedkoper dan een uitgebreide HACCP audit, omdat de auditor van Veiligvoedsel.nl de Quickscan in minder tijd uitvoert. De audit geeft u echter wel een goed inzicht, omdat alle hoofdonderdelen worden beoordeeld.

Hoe verloopt een Quickscan

U maakt een afspraak met de HACCP – auditor van Veiligvoedsel.nl. Hij komt langs op een tijdstip dat veel voedingsprocessen op uw locatie actief zijn. De auditor beoordeeld uw locatie op hoofdlijnen aan de hand van de Hygiënecode of het HACCP – systeem waarmee u werkt. Na afloop van de audit zal de auditor met u bespreken welke onderdelen nog de aandacht verdienen. Na afloop ontvangt u een uitgebreide verbeterpuntenrapportage met foto’s.

Zelf een audit doen?