Nieuwe verordening en de verplichte voedingswaardedeclaratie

Voedingswaardedeclaratie op tafeltje-dekje maaltijden

De nieuwe Verordening Voedselinformatieverstrekking, genaamd VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011, ging 13 december 2014 van kracht. Dit betekent dat alle etiketten van verpakte voedingsmiddelen voor die datum moesten zijn aangepast. In deze nieuwe verordening is ook omschreven dat elk voorverpakt product per 13-12-2016 voorzien dient te worden van een voedingswaardedeclaratie. Uitgezonderd producten die voor 13 december 2014 al een voedingswaardedeclaratie hadden, deze moesten toen al worden voorzien van een etiket volgens de nieuwe regels.

Verplichte voedingswaardedeclaratie op voorverpakte levensmiddelen

Er is in de markt onduidelijkheid over de nieuwe regels wanneer het gaat om maaltijdverstrekkers voor zorginstellingen of bijvoorbeeld tafeltje-dekje maaltijden. In de praktijk worden deze gerechten vaak niet warm afgeleverd, maar gaat het om koude en eventueel ‘begaste’ maaltijden die niet perse bestemd zijn voor directe consumptie. Deze maaltijden zijn ten minste 2-10 dagen houdbaar. Moeten deze uitbrengmaaltijden nu wel of niet voldoen aan de nieuwe etiketteringseisen?

Informatie vanuit de NVWA

Uitbrengmaaltijden voor onmiddellijke consumptie hoeven geen volledig etiket en ingrediëntendeclaratie, omdat deze onder de niet-voorverpakte levensmiddelen vallen (artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1169/2011). Extra informatie wat betreft het etiketteren van de voedingswaarde is te vinden op de website van het NVWA.

Voedingswaarde op het etiket lezen

Wat betekent dit voor u?

Bij zorginstellingen moet bekend zijn wanneer maaltijden geleverd moeten zijn met een etiket met de verplichte voedingswaardedeclaratie. Instellingen die zelf uitbrengmaaltijden verzorgen moeten weten welke etiketteringseisen op hun producten van toepassing zijn. Over het algemeen kan gesteld worden dat het er niet makkelijker op is geworden met deze nieuwe regelgeving. De nieuwe verordening telt 55 artikelen en kent maar liefst 15 bijlagen. De etiketteringseisen zijn complexer en gedetailleerder geworden. Stichting Veiligvoedsel.nl kan u helpen bij het borgen van veilig voedsel en kan u ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe regelgeving. Aan de hand van praktische trainingen zorgt Veiligvoedsel.nl ervoor dat uw instelling op een veilige manier te werk gaat en op de hoogte is van de nieuwste eisen. Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met  050-3119520.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws