Nederland zet eerste stap voor Europees verbod PFAS

Ons land heeft, samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, de eerste officiële stap gezet om PFAS in de Europese Unie te verbieden. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de landen zich samen aangemeld bij het Europese Chemicaliën Agentschap. Het voorstel van de vijf landen is bedoeld om alle 6000 PFAS-stoffen in één keer te verbieden. Dat moet voorkomen dat de ene PFAS-stof wordt vervangen door een andere die later ook weer schadelijk blijkt.

PFAS is een verzamelterm voor duizenden stoffen die in allerlei producten zitten bijvoorbeeld in regenkleding en antiaanbakpannen. Via de productie in de fabrieken, bij gebruik en via afvalstromen komen sommige PFAS onbedoeld in het milieu terecht, ook in het voedsel en drinkwater.

Het RIVM kwam onlangs met een rapport waaruit bleek dat Nederlanders hierdoor teveel PFAS binnenkrijgen. Omdat deze stoffen niet afbreken hopen ze in de loop der jaren op. Gezien de schadelijke eigenschappen van PFAS kan dit een risico vormen voor het milieu en voor de gezondheid.

Sommige PFAS-stoffen, zoals PFOS en PFOA, zijn al verboden. Het is echter nog niet zeker of dat het verbod er ook daadwerkelijk komt. Verschillende stappen dienen namelijk nog doorlopen te worden tot 2025. Bijvoorbeeld een wetenschappelijke beoordeling en een consultatieronde. Daarna moet het nog worden beoordeeld door de Europese Commissie en het Europese Parlement.

Bronnen:
Rijksoverheid