Sprekers Nationaal Congres Veilig Voedsel 2019

Sabine Uitslag, Dagvoorzitter

Sabine Uitslag

Drs. Sabine Uitslag is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, bestuurder, politica en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens het CDA.

Ze studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Limburg en volgende daarna de Top Class Bestuurskunde in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam onder leiding van Pauline Meurs. Was hoofd Opleidingen in de GGZ sector en Hoofd Zorgexpertise in de gehandicaptenzorg. Ze werkte voor het Wetenschappelijk Bureau van het CDA onder leiding van Ab Klink. Van 8 april tot augustus 2008 verving Uitslag de wegens zwangerschapsverlof afwezige Mirjam Sterk als lid van de Tweede Kamer. Het was voor het eerst dat een Kamerlid zich liet vervangen bij een zwangerschap. In september 2008 keerde ze terug in de CDA-fractie, door het vertrek van Karien van Gennip. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 werd ze door middel van 15.933 voorkeurstemmen herkozen als Kamerlid. Ze gaf aan de keuze te hebben gemaakt na de verkiezingen in september 2012 niet meer terug te keren in de Kamer.

Tevens is Uitslag voorzitter van de Nederlandse vereniging van Huid- Oedeemtherapeuten, eigenaar van een Zorgmarketing bureau en is ze partner van HCSG te Amsterdam. Ook wordt ze veelvuldig gevraagd als dagvoorzitter en discussie- & debatleider.

Gert-Jan Hemmers, directeur Stichting Veiligvoedsel.nl

Gert-Jan Hemmers

Gert-Jan Hemmers is al directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl sinds de oprichting in 2005. Hij heeft de methodiek van de stichting uitgedacht: “Mensen borgen zekerheid”. Het resultaat van deze methodiek is dat HACCP en voedselveiligheid tussen de oren de medewerkers komt. Hoe we daar in slagen? Een effectieve combinatie van eenvoud, kennisoverdracht, uitdaging, controle en beloning. 

Hij is tevens co-founder van Checkbuster.  Checkbuster is een krachtige applicatie die uitstekend in staat is om uw organisatie niet alleen nu maar ook in de toekomst te ondersteunen in het beheersbaar krijgen en houden van kwaliteitsborging en audits binnen de gehele organisatie.

Plenaire lezing “De nieuwe Hygiënecode, marktevaluatie”

Jan Blaauw, Manager Liante

Jan Blaauw

Als gevolg van de dubbele vergrijzing neemt de komende decennia het aantal mensen met dementie fors toe en daarmee groeit ook de behoefte aan verpleeghuiszorg binnen de verzorgingstehuizen. Binnen deze zorg neemt het kleinschalig wonen – zorg die wordt geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving – langzamerhand een steeds grotere plaats in. Deze transitie vergt van alle betrokken stakeholders een verandering in denken en doen. In presentatie wordt geen blauwdruk gegeven voor deze transitie. Wel wordt aangegeven op welke verschillende gebieden (huisvesting, voeding, competenties medewerkers etc.) er sprake is van veranderingen en worden er aanknopingspunten gegeven hoe deze veranderingen geïnitieerd en begeleid kunnen worden.

Plenaire lezing “De transitie naar kleinschalig en geclusterd wonen in een traditioneel verzorgingshuis.”

Jeroen Knol, directeur EFFoST

Jeroen Knol

Jeroen Knol is directeur van European Federation of Food Science and Technology (EFFoST). EFFoST is een non-profit organisatie die food science en food technology organisaties bundelt in Europa en de samenwerking stimuleert tussen universiteiten, kennisinstituten en bedrijven. Jeroen Knol behaalde zijn PhD titel in Food Technology aan Wageningen University in 2008 met zijn proefschrift ‘Kinetic modelling of acrylamide formation in aqueous reaction systems and potato crisps‘.

Hij heeft verschillende multidisciplinaire projecten (EU, nationaal en commercieel) op het gebied van herformulering en productontwikkeling gecoördineerd. Met zijn kennis over eten en de voedselketen helpt hij organisaties met het vinden van oplossingen voor een meer duurzame en gezonde voedselvoorziening.

Plenaire lezing “Acrylamide”