Foto’s Nationaal Congres Veilig Voedsel

2019

2018

2017

2016

Video’s Nationaal Congres Veilig Voedsel

2019

Beste Restaurant
Interzorg Noord Nederland, De Slingeborgh

Beste Zorgafdeling
Gedeelde 1e plek:
Revalidatiecentrum Roessingh, Afdeling Reso
Ziekenhuis Tjongerschans, Afdeling 2a

Beste Nieuwkomer
Zorggroep De Laren, Villa Marijke Elisabeth, keuken

Beste Zorggroep
Zorggroep Hof en Hiem

Beste Keuken
Zorggroep Hof en Hiem, Suderigge

Beste Kleinschalig wonen
Interzorg Noord Nederland, De Hoprank, de Stiel

Beste Kleinschalig wonen
Interzorg Noord Nederland, De Hoprank, de Stiel