Wat is het gevaar van een besmetting met MRSA?

MRSA staat voor Metillicine Resistende Staphylococcus Aureus of ook wel Multi Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een variant van de Staphylococcus Aureus maar deze variant is ongevoelig geworden voor het antibioticum Meticilline en ook andere veelgebruikte antibiotica. De MRSA bacterie is één van de bekendste Bijzonder Resistente Micro-Organisme is (BRMO).

MRSA bacterie

De MRSA bacterie kan een gevaar voor de gezondheid vormen aangezien bij het behandelen van een infectie met MRSA niet alle antibiotica werkt. Er zijn nog enkele antibiotica die wel werken, maar men is hier terughoudend mee, omdat de kans bestaat dat de bacterie hier ook ongevoelig voor wordt.

Mensen die besmet zijn met de MRSA bacterie zijn niet altijd ziek. Bij mensen met een verminderde weerstand is er een verhoogd risico op een huidinfectie, bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking. Dit kan levensbedreigend zijn.

Hoe voorkom je een besmetting met de MRSA bacterie?

MRSA komt voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt, zoals in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Vandaar dat MRSA ook wel eens de ziekenhuisbacterie wordt genoemd. Onlangs kwam in het nieuws dat ook in de thuiszorg de MRSA bacterie vaker voorkomt.

In Nederland is er sprake van een streng antibioticabeleid om uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen in te perken en te voorkomen. Bovendien is in Nederland sprake van een goede hygiëne. Daardoor zijn er in Nederland in vergelijking met andere landen in de EU minder MRSA besmettingen.

Wanneer iemand in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen (of heeft gewerkt) of wanneer iemand beroepsmatig in contact komt met levende varkens of kalveren is men extra alert bij een opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Er wordt dan getest of de patiënt drager is van MRSA, zodat zij indien nodig apart verpleegd en behandeld worden.

Waar moet je bij een MRSA besmetting op letten met betrekking tot de voedselveiligheid?

MRSA kan in lage aantallen op rauw vlees aanwezig zijn en daarnaast kan er door menselijk handelen een besmetting optreden van voeding met MRSA.

De kans op een besmetting met de MRSA bacterie is klein. Echter dient men goed volgens de geldende HACCP-richtlijnen te werken. Hierbij is goede persoonlijke en handhygiëne essentieel. Ook dient de omgeving (oppervlakten en materialen) goed schoon te zijn. Let hierbij goed op het voorkomen van kruisbesmetting. Verhit vlees goed en volg de richtlijnen rondom terugkoelen. Dit zijn kritische processen die goed geborgd dienen te worden.

Op het moment dat er een uitbraak is van MRSA is het belangrijk het protocol te volgen dat past bij uw instelling. Eén van de aandachtspunten is dat de persoon die besmet is met MRSA apart verpleegd en behandeld wordt (m.a.w. in quarantaine).

De MRSA bacterie als deelonderwerp van uw training

Wij bieden een module over de MRSA bacterie. Deze wordt geïntegreerd als onderdeel in de HACCP – training. Wij nemen graag contact met u op.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws