Het Keurmerk Veiligvoedsel.nl

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Tijdens deze keuring wordt er op 250 tot 500 punten getoetst.  Tevens mag er tijdens de keurmerkaudit geen blokkadepunt optreden (een afwijking die de voedselveiligheid direct in gevaar brengt/kan brengen). Goedgekeurde locaties herkent u aan het hiernaast afgebeelde logo.

Keurmerk voedselveiligheid

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een organisatie in staat haar kookkwaliteit te tonen aan haar klanten.

Jaarlijks worden zo’n 700.000 Nederlanders ziek na het eten van besmet voedsel en overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijvoorbeeld de ziekte Aids in Nederland.

Het keurmerktraject

Om het Keurmerk Veiligvoedsel.nl te behalen wordt er een audit uitgevoerd in de centrale bereidingsruimte en eventuele andere ruimtes. Er wordt gestart met de nulmeting, zo krijgt u een goed inzicht in uw huidige positie omtrent de eisen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Vervolgens is er het begeleidingstraject. Samen pakken we de, tijdens de nulmeting, geconstateerde verbeterpunten en veranderingen op om te voldoen aan de eisen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Daarna is het tijd voor de keurmerkaudit. Indien tijdens de audit voor het keurmerk hoger dan een 7,5 wordt gescoord wordt het Keurmerk Veiligvoedsel.nl feestelijk uitgereikt. Vervolgens vindt er elk (half)jaar een herkeuring voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl plaats.

km interzorg

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.