Keurmerk Veiligvoedsel.nl voor Patria en Rumah Saya!

Op woensdag 9 maart jl. ontvingen de locaties Patria en Rumah Saya in Bussum en Apeldoorn, onderdeel van Nusantara, het Keurmerk Veiligvoedsel.nl (zie afbeelding). Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bussum overhandigde de heer Gert-Jan Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, de certificaten aan de heer Pieter Hartog Oostrom, Hoofd Horeca van Nusantara.

Keurmerk waardig!

In voorgaande jaren werd er jaarlijks een externe audit door Stichting Veiligvoedsel.nl uitgevoerd. Dit jaar is ervoor gekozen om voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl te gaan voor de locaties Patria en Rumah Saya. En met succes. De audit in de keuken van locatie Patria resulteerde in een 9,01 en de audit in de keuken en het restaurant van locatie Rumah Saya werd afgerond met een 9,57.

Een prestatie waar de medewerkers meer dan trots op kunnen zijn. Een resultaat als dit kan alleen worden behaald door enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Een groot compliment voor alle medewerkers!

patria en rumah saya

Patria en Rumah Saya voldoen aan de eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid

Met het Keurmerk Veiligvoedsel.nl  tonen de beide locaties aan dat ze voldoen aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Na een toetsing op ruim 300 punten per locatie, is met een 9,01 en een 9,57 het keurmerk ruimschoots behaald! De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

Over Nusantara

Nusantara: Het beste uit twee werelden. Zorg, aandacht, cultuur en saamhorigheid uit het verre Indonesië en de best mogelijke medische kennis, verpleging en behandeling uit Nederland. Eens was er geen thuis meer in Nederlands Indië. U ging er weg en trof een koud en nat Nederland. Maar u gaf vorm aan uw nieuwe leven. Met de warmte en liefde van ‘daar’ bracht u ‘hier’ uw kinderen groot. Want niemand haalt Indië uit uw hart. Nu hebben wij u die warmte en zorg voor u. Wij spreken uw taal. Wij kennen uw keuken, bereiden uw maaltijd. Wij vormen samen een nieuw thuis, één Indische grootfamilie.

Het woonzorgcentrum Patria in Bussum heeft appartementen en aanleunwoningen van waaruit u kunt deelnemen aan de diverse activiteiten van de woongemeenschap, die Patria biedt. Dit betreft deelname aan welzijnsactiviteiten, alsook het gebruik maken van extramurale thuiszorg en facilitaire diensten. Woonzorgcentrum Rumah Saya (‘Mijn Huis’) ligt in Ugchelen, gemeente Apeldoorn, met appartementen en kleinschalig wonen. U kunt Indische of Nederlandse maaltijden afhalen of u kunt ook deelnemen aan de maaltijd en de overige activiteiten die worden geboden in de centrale ruimte.

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introdu ctie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

Jaarlijks worden zo’n 700.000 Nederlanders ziek na het eten van besmet voedsel en overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijv. de ziekte Aids in Nederland. In 2005 werden er 24.000 patiënten opgenomen in een ziekenhuis met als diagnose gastro-enteritis.

Keurmerk voedselveiligheid

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws