Keurmerk Veiligvoedsel.nl voor 4 locaties van Surplus

Op 22 november 2022 zijn de certificaten uitgereikt voor het behalen van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl voor de woonvormen voor 4 verschillende locaties van Surplus. Dit gebeurde tijdens een feestelijke uitreiking bij locatie de Donk van Surplus te Ulvenhout. De heer Gert-Jan Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, heeft tijdens deze feestelijke uitreiking de certificaten overhandigt aan de medewerkers van de vier locaties.

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont Surplus aan dat zij voldoen aan de waren wettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring, waarbij Surplus op meer dan 2245 punten is getoetst. Surplus behaalde voor de 4 locaties een gemiddeld cijfer van 8,7. Hiermee is het keurmerk ruimschoots behaald!

Tevens behaald Surplus als Zorggroep met dit bijzonder hoge eindcijfer op de goedgekeurde locaties gemiddeld de hoogste score van Noord-Brabant.

Over Surplus

Surplus is al meerdere jaren bewust bezig met HACCP en wordt hierop jaarlijks geaudit door Stichting Veiligvoedsel.nl.  De resultaten van de audits tonen aan dat Surplus goed bezig is op het gebied van HACCP. De pluim gaat dan ook naar de enthousiaste en gemotiveerde werknemers, zonder wie dit geweldige resultaat niet behaald had kunnen worden.

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl  

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar bewoners haar hoge standaard in voedsel veilig werken te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

Jaarlijks worden 600.000 tot 700.000 mensen ziek door het eten van besmet voedsel. Per jaar bezoeken gemiddeld 25.000 mensen een huisarts met klachten die veroorzaakt worden door een voedselinfectie en/ of een voedselvergiftiging.

Het aantal doden als gevolg van een voedselinfectie/vergiftiging ligt jaarlijks tussen de 20-200 mensen die sterven aan de gevolgen van besmet voedsel. Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer evenveel mensen ziek worden en overlijden door een voedselbesmetting als aan de ziekte Aids en bijvoorbeeld een ontsteking aan de bovenste luchtwegen.