Keurmerk Veiligvoedsel.nl voor Woonzorgcentrum Het Hooge Heem!

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast, ontving op donderdag 19 januari het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft Desiree Bos, adviseur van Stichting Veiligvoedsel.nl, het certificaat overhandigd aan Rob Dolislager, Hoofd Voeding van Het Hooge Heem.

Voorgaande jaren werden door Stichting Veiligvoedsel.nl externe audits uitgevoerd. Dit jaar is gekozen voor de keurmerkaudit, die resulteerde in een 9,69 voor de front-office keuken en het winkeltje.

Een prestatie waar de medewerkers meer dan trots op kunnen zijn. Een resultaat als dit kan alleen worden behaald door enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Een groot compliment voor alle medewerkers!

Met het Keurmerk Veiligvoedsel.nl  toont Woonzorgcentrum Het Hooge Heem aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Na een toetsing op ruim 450 punten, behaalde Woonzorgcentrum Het Hooge Heem voor de Front-office keuken en het winkeltje een 9.69, waarmee het keurmerk ruimschoots is behaald!

Over Het Hooge Heem

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem biedt een breed scala  zorg- en servicediensten aan voor ouderen in de gemeente Grootegast en omgeving, variërend van maaltijdbezorging of lichte huishoudelijke hulp tot intensieve zorg. Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit van 66 plaatsen, daarnaast zijn er mogelijkheden voor tijdelijke opname en dagopvang.

Ook beheert Het Hooge Heem 16 zorgwoningen van woningcorporatie Wold & Waard. De zorgwoningen worden verhuurd als alternatief voor opname in het verzorgingshuis, met als doel dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen in Grootegast en omgeving.

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

Jaarlijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in Nederland. Jaarlijks overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijv. de ziekte Aids in Nederland. In 2005 werden er 24.000 patiënten opgenomen in een ziekenhuis met als diagnose gastro-enteritis.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws