Keurmerk Elisabeth uitgereikt tijdens Foodfest

keurmerk elisabeth

25 september 2017 ontvingen alle locaties van Stichting Elisabeth, het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Het keurmerk werd uitgereikt tijdens het Foodfest, dat werd georganiseerd door Stichting Elisabeth. Tijdens deze feestelijke dag, die in het teken stond van veilig voedsel, heeft de heer Gert-Jan Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, de certificaten overhandigt aan de Locatiekoks Marianne Stoffelen van Locatie Centrum, Peter Antonissen van locatie De Donk, Peter Koks van locatie Westerwiek en Peter van Dijck van locatie Vuchterhage.

Stichting Elisabeth is al meerdere jaren bewust bezig met HACCP en wordt hierop jaarlijks geaudit door Stichting Veiligvoedsel.nl.  De organisatie heeft besloten dit jaar met het keurmerktraject te starten voor de locaties Centrum, Westerwiek, Vuchterhage en De Donk. De resultaten van de audits tonen aan dat Stichting Elisabeth goed bezig is op het gebied van HACCP. De pluim gaat dan ook naar de enthousiaste en gemotiveerde werknemers, zonder wie dit geweldige resultaat niet behaald had kunnen worden.

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont Stichting Elisabeth aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring, waarbij wordt getoetst op ruim 400 punten. Stichting Elisabeth behaalde voor de 4 locaties cijfers tussen de 8,4 en 9,49. Hiermee is het keurmerk ruimschoots behaald!

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

Jaarlijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in Nederland. Jaarlijks overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijvoorbeeld de ziekte Aids in Nederland.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws