Interne audit vragenlijst opstellen

Waarom een audit vragenlijst gebruiken?

Een auditlijst vormt de rode draad van een interne audit. Het zorgt ervoor dat de processen met voldoende diepgang worden beoordeeld. Een goede auditlijst zorgt ervoor dat de auditor zorgvuldig werkt en geen onderdelen vergeet. Bovendien is het met een goede auditlijst makkelijker om de tijd die voor de audit is ingepland beter te beheersen. Een auditlijst ondersteunt de consistentie en zorgt ervoor dat je als auditor objectief bent. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan het opstellen van een goede vragenlijst.

interne audit

Waaraan moet een interne audit vragenlijst minimaal voldoen?

De vragen zijn kort en bondig

De vragen zijn aandachtspunten voor de auditor ten aanzien van de te onderzoeken onderwerpen. Vragen die te lang zijn leiden af van het doel van de audit, namelijk het vaststellen in welke mate de processen aan de eisen voldoen.

Dient als leidraad

Een vragenlijst brengt structuur aan tijdens de uitvoering van de audit. Het proces wordt daarmee verifieerbaar, minder afhankelijk van de persoon van de auditor en dus reproduceerbaar (iemand anders kan in bijzondere gevallen de audit makkelijk overnemen). Waak er echter voor dat de vragenlijst wordt gezien als hulpmiddel om een doel te bereiken. Het invullen van de vragenlijst is geen doel op zich.

Ruimte voor aanvullingen

Standaard vragenlijsten zijn nooit compleet. Daarom moeten ze worden aangevuld met gerichte punten van aandacht, die worden verkregen uit beschikbare procedures, specificaties en overige eisen.


Meer leren? Volg de training interne auditor