Inspectieresultaten NVWA sneller openbaar

In de afgelopen jaren zijn er al inspectieresultaten van de horecagelegenheden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bekend gemaakt. Per 1 september 2020 maakt de NVWA inspecties openbaar van Horeca ondernemers in heel Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag de resultaten nu sneller openbaar maken, omdat er een beleidsregel is opgenomen in de Gezondheidswet.

De reden dat de resultaten sneller openbaar worden gemaakt is transparantie. Het doel is om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten. Een ander doel is dat de naleving van de regels met betrekking tot voedselveiligheid in de Horeca wordt verhoogd.

Hoe worden de inspectieresultaten openbaar gemaakt?

De NVWA heeft een website waarop de inspectieresultaten van de Horeca worden gepubliceerd. Men kan daar als geïnteresseerde zoeken op naam, plaats of postcode. Bij elk horecabedrijf wordt een algemeen oordeel geplaatst en bovendien een beoordeling bij juiste omgang met voedsel, hygiëne en ongediertewering. De beoordeling die een bedrijf kan krijgen is voldoet, verbeterpunten vastgesteld of verscherpt toezicht. Wanneer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit al 2 jaar of langer niet bij een bedrijf is geweest, dan staat er “geen recente gegevens”.

Hoe snel staan de inspectieresultaten online?

Als Horeca-ondernemer heeft u twee weken de gelegenheid om kennis te nemen van het besluit dat de inspectieresultaten openbaar worden gemaakt. Voorheen had u nog de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze (een reactie op het besluit), maar sinds de beleidsregel die is opgenomen in de Gezondheidswet is dit niet meer mogelijk. Dat houdt in dat de inspectieresultaten 14 dagen na het nemen van het besluit al openbaar gemaakt mogen worden.

Het is wel nog steeds mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het besluit. Dit kan binnen 6 weken na het nemen van het besluit. Het indienen van een bezwaar zorgt er niet voor dat de inspectieresultaten niet openbaar gemaakt worden. Om te voorkomen dat de inspectieresultaten openbaar worden gemaakt zult u een verzoek moeten indienen bij de bestuursrechter om het besluit te schorsen.

Is de voedselveiligheid op orde?

De beste manier om een negatieve publicatie te voorkomen is natuurlijk ervoor zorgen dat de hygiëne en voedselveiligheid op orde is. De NVWA komt vaker langs bij bedrijven waar de voedselveiligheid niet op orde was. Bovendien behandelen ze klachten van consumenten. Zorg er dus voor dat uw klant tevreden is. Werk met een HACCP-plan of de Hygiënecode en zorg dat u en uw werknemers kennis hebben van HACCP en voedselveiligheid.

Heeft u een veilige en hygiënische werkwijze? Dan bent u misschien de volgende die “voldoet” achter zijn naam heeft staan.

Mogelijke oplossingen voor u

checkbuster registratie
Audit en registratie tool
E-learning hygiënecode Horeca
Externe audit