De IGZ plaatst overzicht verpleegzorginstellingen

Geactualiseerd overzicht verpleegzorginstellingen IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 150 verpleegzorginstellingen intensief toezicht gehouden in de afgelopen anderhalf jaar.  Op 4 juli 2016 is er een eindrapportage gepubliceerd door de IGZ. Op de lijst die maandag 31 oktober 2016 naar buiten is gebracht staan 35 zorginstellingen. Bij deze 35 zorginstellingen was op peildatum 16 september 2016 intensief vervolgtoezicht, vervolgtoezicht of is in afwachting van resultaatverslag of vervolgtoezicht nodig is.

Zorginstellingen werken hard aan verbeteringen

In juli stonden er nog 11 zorginstelling op de lijst met intensief toezicht. Nu zijn dat er nog maar 6. Dat benadrukt de opmerking van het IGZ, dat instellingen niet stil zitten en hard werken om de tekortkomingen aan te pakken en verbetering door te voeren.

De inspectie gaf in het eindrapport op 4 juli 2016 aan dat de belangrijkste punten van verbetering zijn:

Bestuurders sturen onvoldoende op kwaliteit en veiligheid van zorg.
Men meldt fouten niet bij de eigen meldingscommissie of de meldinginformatie wordt niet gebruikt om de kwaliteit te verbeteren.
Kennis en vaardigheden van medewerkers zijn onvoldoende.
Er is niet vastgelegd welke zorgverlener betrokken is bij de verschillende onderdelen van de zorg en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien voeren de medewerkers geen tweede controle uit bij risicovolle medicatie.
Deskundigheid en inzetbaarheid van medewerkers passen niet goed bij de zorgbehoefte van cliënten.
De inspectie geeft aan dat de kennis en vaardigheden van het personeel op verschillende punten nog onvoldoende is.
Bekijk de lijst op de website van de IGZ. Hier vindt u ook de brief naar de betreffende zorginstellingen, met een eventuele reactie hierop.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws