HACCP plan maken

HACCP is opgenomen in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen en is verplicht voor iedereen die voedsel bewerkt en/ of verwerkt. Voor het borgen van de veiligheid van uw voedingsmiddelen gebruikt u een HACCP plan. Hierin omschrijft u alle kritische aspecten van uw werkwijze. Bovendien omschrijft u alle maatregelen die nodig zijn om elk risico, met betrekking tot de voedselveiligheid, uit te sluiten.

7 stappen voor het opstellen van een HACCP plan

  • Leg de mogelijke gevaren vast bij alle voedingsprocessen binnen uw organisatie of bedrijf.

  • Bepaal de te controleren kritische punten (Critical Control Points, CCP’s).

  • Leg de normen vast van de CCP’s.

  • Monitor de CCP’s en bepaal hoe ze gecontroleerd worden.

  • Leg de maatregelen vast bij een eventuele afwijkingen van een CCP.

  • Controleer of het HACCP-plan werkt. Doe dit tijdens een periodieke verificatie.

  • Bepaal hoe u documenteert en registreert.