HACCP: Oplossingen en knelpunten uit de praktijk

28 Januari 2016 vond de 4e editie van het Nationaal Congres Veilig Voedsel plaats in het Miele Experience Centre. Nu, twee maanden later, tijd om eens terug te gaan blikken. Zo kwam uit de evaluatieformulieren naar voren dat 94,5% van de aanwezigen het Nationaal Congres Veilig Voedsel aanraadt aan zijn of haar collega’s en is het congres in 2016 beoordeeld met een mooi gemiddelde van een 7,8! Bezoekers vinden het congres inspirerend, leerzaam en gezellig. Het delen van ervaringen op het congres zorgde voor bewustwording van het belang van veilig voedsel en mooie oplossingen voor in de praktijk.

Posters, Oplossingen, Knelpunten, Gouden Tips, Zorg, NCVV, Congres

Welke oplossingen?

Tijdens het congres werden discussierondes gehouden, waarbij de 235 aanwezigen in groepen werden verdeeld om samen op zoek te gaan naar verschillende knelpunten bij HACCP en daarbij de behorende oplossingen voor veilig voedsel. Deze bevindingen zijn vol enthousiasme genoteerd op grote posters, die later op de dag verspreid door het Miele Experience Center te zien waren.

Veiligvoedsel.nl heeft de posters nader geanalyseerd en is tot een overzicht gekomen van de meest voorkomende knelpunten en oplossingen. Alle ideeën van de deelnemers zijn zorgvuldig bekeken en daarmee is de volgende top 4 tot stand gekomen.

Knelpunt 1 Registraties blijven achterwege

 • Samen meer verantwoordelijkheid nemen
 • Elkaar durven aanspreken
 • Verantwoording per afdeling
 • Bewustwording: het belang van veilig voedsel
 • Efficiëntere registraties

Knelpunt 2 Te weinig kennis onder medewerkers/vrijwilligers

 • Training
 • Instructieboekjes bij uitzendbureaus
 • Wekelijks interpretatie van regels bespreken

Knelpunt 3 Weinig affiniteit met voeding vanuit zorgmedewerkers

 • Training
 • Kooklessen
 • Loskoppelen zorg en facilitaire taken

Knelpunt 4 Spagaat tussen regels en huiselijk wonen

 • Efficiënte registratie
 • Eigen code bij eigen voordeur en zelfredzaamheid van bewoners
 • Duidelijke en eenvoudige wetgeving

Interessant om op te merken is het aantal keren dat er wordt geopperd om medewerkers meer te trainen, als oplossing voor meerdere knelpunten. Naast alle knelpunten en oplossingen werd de deelnemers ook gevraagd naar hun gouden tip als het aankomt op het borgen van veilig voedsel.

Gouden tips:

 • Communicatie
 • Trainen
 • Positiviteit
 • Bewustwording
 • Hou het praktisch!

Posters Oplossingen Knelpunten NCVV

Kleinschalig wonen en veilig voedsel

Stichting Veiligvoedsel.nl beseft zich dat bovenstaande knelpunten bestaan en heeft praktische oplossingen ontwikkelt waarmee uw organisatie grote stappen zet op het gebied van HACCP en veilig voedsel. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de transitie van grootkeuken naar kleinschalig wonen of woonvormen. Wilt u weten wat Veiligvoedsel.nl voor u kan doen? Wij nemen graag contact met u op of bel naar 050 – 311 95 20.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws