Fipronil eieren: Alles over deze kwestie

Wat is Fipronil?

Fipronil is een insecticide dat onder meer in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. Het gebruik van dit insecticide op legkippen heeft fipronil eieren tot gevolg.

fipronil eieren

Wanneer is fipronil voor het eerst in eieren ontdekt?

In juni is in België voor het eerst fipronil aangetroffen in eieren, waarbij een mogelijke link met een Nederlandse pluimservicebedrijf was. Ook bij een aantal bedrijven in Nederland werden eieren met fipronil aangetroffen. De NVWA vond uiteindelijk in de administratie van het pluimservicebedrijf dat er fipronil werd gebruikt. Uit voorzorg zijn er 180 bedrijven in Nederland geblokkeerd. Deze bedrijven mogen geen eieren, kippen of mest afvoeren totdat het bedrijf schoon is verklaard.

Moet ik mij zorgen maken voor de eieren die aan mij geleverd zijn?

Nee, de pluimveebedrijven waar fipronil is aangetroffen zijn verplicht te melden aan hun afnemers dat hun eieren onveilig zijn. De pluimveebedrijven moeten de fipronil eieren dus terugroepen. U hoeft dus alleen actie te ondernemen wanneer de eieren zijn teruggeroepen. Voor consumenten geldt dat zij de lijst met eicodes op de website van de NVWA kunnen bekijken voor reeds gekochte eieren.

Zijn producten waarin fipronil eieren zijn verwerkt veilig?

Er zijn enkele levensmiddelen aangetroffen waar fipronil in zit. Echter dit is in zulke lage concentraties dat je er niet ziek van wordt. Dus wanneer u levensmiddelen ontvangt van een leverancier waar eieren in verwerkt zitten hoeft u zich geen zorgen te maken. Heeft u zelf eieren verwerkt in uw producten, dan bent u verplicht om aan te tonen dat uw levensmiddel veilig is. Dit is bijvoorbeeld aan te tonen met laboratorium onderzoek.

Lees ook het interview met hoogleraar Frans Knapen: “De angst voor fipronil? Pure chemofobie

Is kip veilig?

Kip is gewoon veilig om te eten. Er is tot nu toe nog geen kip aangetroffen met zulke hoge waarden dat je deze niet kan eten. Bloedluis (waar de fipronil voor werd gebruikt) zul je minder vaak aantreffen bij vleeskippen, omdat deze kippen meestal korter leven dan legkippen. De stallen worden geheel gereinigd wanneer de kippen naar de slacht gaan.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws