Incidenten invullen

Op het inspectiedashboard ziet u aan de rechterkant “incidenten” staan. Incidenten zijn situaties buiten de audits of registraties die toch ingevuld moeten worden. Een voorbeeld binnen de HACCP kan een melding van een voedselinfectie zijn.

Bedenk van te voren welke mogelijke incidenten er zijn en wat je graag wilt dat er bij zo’n incident wordt ingevuld. Voor het invullen van een incident heb je eerst een incidententemplate nodig.

Volg voor het maken van een incidententemplate dezelfde stappen als het maken van een inspectietemplate. Het invullen van een incident lijkt ook erg op het invullen van een inspectie.