De grootste verandering in de nieuwe hygienecode?

De symposia Veiligvoedsel 2012 zijn voorbij. De toekomstige mogelijke wijzigingen besproken en er werd snel duidelijk dat er geen grote ingrijpende veranderen gaan plaatsvinden in 2013. Er vinden wel veranderingen plaats maar meer in de werkbaarheid, het duidelijker omschrijven van een en ander en wat meer aandacht voor bepaalde onderwerpen zoals de jaarlijkse verificatie en opleiding voor medewerkers…Zo was ook de algemene opvatting. Maar is deze terecht? Of zat er toch nog een klein addertje ergens?

Want hoe onschuldig klonk de vraag vanuit de zaal en het daarop volgende antwoord: “Maar wat worden nou de registratie-eisen voor woonvormen of daarop lijkende afdelingen? Kunnen die registraties niet vervallen?” En het antwoord daarop dat voor woonvormen de hygienecode voor woonvormen gebruikt kan worden en er zelfs geen verplichting tot registratie in die code staat? En er vervolgens (geheel terecht overigens in mijn ogen) aan werd toegevoegd dat dit natuurlijk alleen geldt voor echte woonvormen. En dat in de hygienecode 2013 deze definitie strikt gehanteerd zal gaan worden…

En daar hebben we wellicht wel de kleine wijziging met grote gevolgen te pakken. Want zeg nu zelf, wie van u voldoet aan de eis dat de bewoners/clienten van een kleinschalige woonvorm, afdeling of huiskamer aan de drie eisen dat de clienten zelf hun dagritme bepalen, een zelfstandig gezin vormen en samen het eten bepalen en uitzoeken? In deze definitie vallen alle huiskamer voor pg-afdelingen er in ieder geval niet onder….en wie van u heeft de hygienecode voor kleinschalig wonen dan eigenlijk ten onrechte toegepast op één of meerdere afdelingen?

Dus mijn vraag aan u is: “Wat is de impact voor u als al uw afdelingen, huiskamers en woonvormen weer gezien worden als afdeling met de bijhorende eisen?”  Ik ben benieuwd naar uw reactie. Tot die tijd hou ik u op deze plek op de hoogte van alle kleine en grotere wijzigingen in de aankomende hygienecode.

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws