De cliënt staat centraal in de voedingsverzorging in zorginstellingen en ziekenhuizen

dicussie-congres-cliënt-centraal

Waarom de cliënt centraal staat in de voedingsverzorging

Conclusie

De cliënt staat bij zorginstellingen en ziekenhuizen centraal in de voedingsverzorging, omdat het welzijn van de patiënt voorop staat. De voedingsverzorging is afgestemd op de behoefte van de cliënt en de mogelijkheden. Medewerkers van zorgorganisaties vinden het belangrijk om te luisteren naar de individuele wens van de cliënt. Een grotere beleving van de cliënt met betrekking tot de voedingsverzorging, bevordert een grotere vitaliteit.

Waarom het niet (altijd) lukt om de cliënt centraal te laten staan in de voedingsverzorging

De wens om de cliënt centraal te laten staan is groot. Echter kan geld en regelgeving in de weg staan. Er kunnen te veel niet haalbare wensen zijn. Sommige wensen zijn niet kostendekkend.

Het grootste knelpunt om de cliënt in de voedingsverzorging centraal te laten staan bij zorginstellingen en ziekenhuizen is het budget. Daarnaast wordt de tijdsdruk en het gebrek aan kennis veel genoemd als knelpunt. Andere knelpunten zijn, de veranderingsgezindheid, de flexibiliteit, de wetgeving, de capaciteit, de formatie, de opslag en ruimte, bestaande machtsverhoudingen, hospitalisering van bewoners en efficiency. Bovendien geeft men aan dat iedere individu een ander verwachtingspatroon heeft van de voedingsverzorging.

Oplossingen om de cliënt nog meer centraal te laten staan

De meeste oplossingen die worden aangedragen tijdens het Nationaal Congres Veilig Voedsel 2017 hebben te maken met informeren en bewustwording. Men vindt een goede informatie voorziening naar de cliënt belangrijk, zodat er begrip is. Kennis, deskundigheid en scholing (onder andere zorgmedewerkers op gebied van voeding) zou één van de knelpunten oplossen. Creativiteit en een cultuurverandering onder alle medewerkers zijn van belang. Daarnaast is een opwaardering van de “voedingspoot” van de zorgorganisatie een oplossing.
Tevens zijn er een aantal oplossingen die te maken hebben met de wens en de keuze van de cliënt. Men vindt het belangrijk om keuzes te bieden. De wens van iedere individuele cliënt te vervullen, het liefst 24 uur per dag 7 dagen in de week. Ook kan de organisatie van het eten en drinken in de nabijheid van de cliënt een uitkomst bieden. Neem ook de klachten van de cliënt serieus.
Voor het grootste knelpunt ‘het budget’ wordt als oplossing gegeven om hier creatief mee om te gaan. Daarnaast wordt er als oplossing gegeven om een voedings-PGB in te voeren, voor iedereen gelijk.

De cliënt staat centraal bij zorginstellingen en ziekenhuizen, echter dit blijft een continu (politiek) proces. De aanpak moet integraal, willen is kunnen. Men vindt dat voeding weer terug op de kaart moet.

Toelichting

Bovenstaande titel is als stelling ter discussie gebracht tijdens het Nationaal Congres Veilig Voedsel 2017 op 16 februari. De genoemde argumenten, knelpunten en oplossingen in deze blog zijn naar voren gebracht door bezoekers van het congres. Raadpleeg tevens de posters die tijdens de discussieronde zijn gebruikt.


Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws