Onvoldoende verandercapaciteit bij zorginstellingen

BDO: 67% zorginstellingen doorstaat transitie niet

Nederlandse zorginstellingen zijn onvoldoende in staat het hoofd te bieden aan de voortdurende veranderingen die op hen afkomen. Bijna zeven op de tien (67%) van de zorginstellingen hebben niet voldoende verandercapaciteit. Slechts 9% van de instellingen heeft het verandervermogen om de turbulentie in de sector om te zetten in betere of efficiëntere zorg.
Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van een onderzoek naar de verandercapaciteit van Nederlandse zorginstellingen. Aan het onderzoek namen ruim tweehonderd Nederlandse zorginstellingen deel.

Transitie & verandercapaciteit

BDO roept politici op om na het moordende verandertempo van de afgelopen jaren, aan te sturen op een periode van bestendiging. Tegelijkertijd moeten Nederlandse zorginstellingen niet langer wachten om te investeren in hun verandercapaciteit om zo hun concurrentievermogen te versterken.

Investeren zonder basis

“Met name voor de raden van bestuur van zorginstellingen is er werk aan de winkel,” zegt Erik Schijvens, partner en veranderdeskundige bij BDO.
“Zorginstellingen besteden nu miljoenen aan goed bedoelde, maar weinig effectieve initiatieven om de veranderende zorgmarkt het hoofd te bieden. Dit moet met inhuur van externe experts worden gecompenseerd, echter zonder een goede interne basis zijn dergelijke investeringen zinloos. Het is aan de raden van bestuur om te beoordelen of het midden- en hoger management voldoende in staat is de organisatie te inspireren en te mobiliseren voor verandering.”

Transitie en de verandercapaciteit in ziekenhuizen

Leiderschapsfactoren

Met name de essentiële leiderschapsfactoren scoren in het onderzoek ondermaats. “Instellingen investeren wel in IT en communicatiemiddelen, maar de basis – leiderschap en effectieve communicatie – ontbreekt. Zowel in het voorbereiden van de organisatie op verandering als bij het structureel doorvoeren ervan is meer daadkracht van het bestuur noodzakelijk,” zegt Frank van der Lee, partner en consultant binnen de BDO Branchegroep Zorg.

Ziekenhuizen scoren het slechtst

Van alle instellingen hebben ziekenhuizen de meeste moeite om de veranderingen bij te benen. Dat is opvallend, aangezien juist ziekenhuizen in de zorgsector vaak voorlopers zijn in de organisatieontwikkeling. Managers moeten meer aandacht besteden aan het concretiseren van strategische plannen, zo luidt het advies van BDO.


bekijk hier de infographic met onderzoeksresultaten

Veiligvoedsel.nl helpt bij transitie

Veiligvoedsel.nl kan organisaties bij deze transities hulpmiddelen aanreiken en begeleiding bieden. Heeft u of uw team behoefte aan begeleiding op het gebied van HACCP en voedselveiligheid? De ervaren adviseurs van Stichting Veiligvoedsel.nl begeleiden u op zeer diverse onderdelen, afhankelijk van uw wens en behoefte. Stel uw vraag via het contactformulier of bel 050 – 311 95 20.

Bron: Zorginstellingen BDO Accountants & Adviseurs

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws