Is een audit wettelijk verplicht?

Het is wettelijk verplicht dat er jaarlijks bij u een interne of externe audit wordt uitgevoerd. Dit is terug te vinden in de Hygiënecode van 2014 voor de voedingsverzorging in zorginstellingen & Defensie en woonvormen. Ook bij de Hygiënecode voor kleine instellingen (in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg) is een audit wenselijk en raadzaam om één of twee keer per jaar te evalueren.

Uw voordelen van een externe audit

  • De auditor van Veiligvoedsel.nl is bedrijfsonafhankelijk en kijkt met andere ogen naar de processen.
  • De auditor is altijd volledig op de hoogte van de nieuwste wetgeving.
  • Een extern persoon heeft meer invloed op de medewerkers op de werkvloer waardoor er een beter draagvlak kan worden gecreëerd.
  • U ontvangt een rapportage met de positieve- en verbeterpunten. Deze aandachtspunten worden overzichtelijk aan u gerapporteerd, zodat u zelf aan de slag kunt met de verbeteringen.
  • De externe audit is een volledige HACCP-audit op alle wettelijke onderdelen.

Audit inspectie

Begeleiding

Heeft u of uw team behoefte aan begeleiding op het gebied van HACCP en voedselveiligheid? De ervaren adviseurs van Stichting Veiligvoedsel.nl begeleiden u op zeer diverse onderdelen, afhankelijk van uw wens en behoefte.

Zo kan Veiligvoedsel.nl u helpen bij:

  • De transitie naar kleinschalig wonen. Hoe waarborgt u voedselveiligheid?
  • Kennisoverdracht naar familie, vrijwilligers en vakantiemedewerkers
  • Instructiemateriaal (posters, HACCP- of allergenenkennismap etc.)
  • Efficiënte registratie mogelijkheden d.m.v. de Veiligvoedsel-agenda
  • Verduidelijking geven op de wet- en regelgeving, zoals de verplichte voedingswaarde etikettering met ingang van 13 december 2016.


Stel uw vraag aan veiligvoedsel.nl

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws