Bent u voorbereid op een norovirusuitbraak?

Eigenschappen norovirus

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus. Het virus blijft lang in leven buiten het lichaam van de zieke. Het virus verspreidt zich via contact met de zieke, via voorwerpen, via de voeding of via de lucht. Koelen of invriezen doodt het virus niet. Bovendien is het virus bestand tegen veel desinfectiemiddelen.

Ouderen, mensen met meerdere aandoeningen en kinderen hebben een verhoogde kans op uitdroging door braken en diaree bij besmetting met het norovirus. 0,5% van de Nederlanders boven de 85 jaar sterft aan het norovirus. Het voorkomen van verdere verspreiding binnen een zorginstelling bij een norovirusuitbraak is dus extra belangrijk.

De LCI Richtlijn

Op 13 maart 2014 is de nieuwe LCI – richtlijn Norovirus (Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding) gepubliceerd. In deze richtlijn vindt u alles wat u moet weten bij een eventuele uitbraak.

In bijlage III staan de praktische maatregelen bij een uitbraak in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Deze bijlage staat nog in concept en wordt na afstemming met de WIP (werkgroep infectiepreventie) definitief.

Maatregelen in de voedingsverzorging bij een norovirusuitbraak

Als er sprake is van een uitbraak van het norovirus heeft dit gevolgen voor de werkwijzen in de voedingsverzorging. Waar moet u op letten?

  • Medewerkers besmet met het norovirus mogen niet werken.
  • Persoonlijke en handhygiëne zijn nog belangrijker.
  • Voedingsmedewerkers mijden de afdeling met het norovirus.
  • Groepsmaaltijden worden geannuleerd.
  • Werk in de volgorde eerst gezonde cliënten, dan besmette cliënten.


Behandel het norovirus tijdens de HACCP-training van Stichting Veiligvoedsel.nl

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws