Acrylamide en de nieuwe regelgeving

Nieuwe verordening

Vanaf 11 april 2018 is de nieuwe wetswijziging met betrekking tot acrylamide van kracht. Wanneer je veel acrylamide binnenkrijgt via de voeding is dit een risico voor de gezondheid. Er is dan een grotere kans op kanker. Uit onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA) is gebleken dat bij sommige levensmiddelen vaak hoge gehalten van acrylamide worden gevonden. De wetswijziging is tot stand gekomen om de gehalten van acrylamide in levensmiddelen te verlagen.

friet acrylamide

Voorkom acrylamide in de voeding

Hoe bruiner het product, hoe meer acrylamide het bevat. Acrylamide komt vooral voor in koolhydraatrijke producten, zoals friet, chips, brood, crackers, ontbijtgranen, koekjes en koffie.

De gehalten acrylamide kunnen worden verlaagd door risico beperkende benaderingen zoals bijvoorbeeld niet hoger te frituren dan 175 °C. Andere maatregelen zijn producten niet verder bereiden dan een goudgele kleur, de oventemperatuur verlagen en de duur in de oven verhogen.

Hoe onderzoek je of een product voldoet

In de verordening wordt voor de verschillende productgroepen aangegeven wat de maximale hoeveelheid acrylamide is. Door steekproefsgewijs een monster te nemen en deze te analyseren, is te onderzoeken of een product voldoet aan de normen. De maatregelen om acrylamide te voorkomen en de controles daarop dienen te worden aangepast wanneer uit de analyse blijkt dat de normen worden overschreden.

Voor wie geldt de nieuwe verordening

De nieuwe regels met betrekking tot acrylamide gelden voor levensmiddelenbedrijven die producten produceren en op de markt brengen, waarbij de kans op een hoog gehalte van acrylamide hoog is. Dit zijn fabrikanten of bakkers van de onderstaande producten

  • Friet
  • Chips (en soortgelijke aardappelproducten)
  • Brood
  • Ontbijtgranen
  • Banketbakkerswaren
  • Koffie
  • Koffiesurrogaten
  • Bewerkte levensmiddelen op basis van granen
  • Babyvoeding voor zuigelingen en peuters

Bronnen:

https://www.nbc.nl/sites/default/files/wysiwyg/2_-_acrylamide_-_bijlage_2_verordening_2017_2158_reductie_acrylamide_nl.pdf

https://www.nbc.nl/kennis-regelgeving/acrylamide-voedingsmiddelen-europees-beleid-en-aandachtsgebieden