In 2014 meer uitbraken van het norovirus ten opzichte van voorgaande jaren

In 2014 waren er meer uitbraken van het norovirus dan in voorgaande jaren. De campylobacter-bacterie was juist minder vaak de oorzaak van voedsel-infecties en –vergiftigingen. Het aantal salmonella-uitbraken was in 2014 hoger dan in 2013, maar lager dan in de jaren ervoor.

In totaal zijn er in 2014 minder uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen dan in voorgaande jaren. Het gaat om een afname van 29% ten opzichte van 2013. Ondanks een afname van het aantal uitbraken was er wel een toename van 13% van het aantal zieken met een voedselinfectie of -vergiftiging. Het aantal zieken per gemelde uitbraak was groter. Dit blijkt uit het rapport “Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland in 2014” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Naar schatting zijn jaarlijks ongeveer 700.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel. Veel van deze voedselinfecties ontstaan in de eigen keuken en zijn te voorkomen door meer aandacht te besteden aan voedselveiligheid. Het is niet mogelijk om precieze cijfers te geven van het aantal zieken met een voedselinfectie of -vergiftiging, omdat niet iedere zieke zich meldt.

Bron: NVWA 

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws